Media

Hannah voor een van haar kunstwerken
Van steenhouwer naar lasser
Bron: Adriënne Nijssen, Amersfoort Nu, 12 december 2018, p19

Hobby werd professie

Haar moeder was beeldend kunstenaar, haar vader architect. Het lag dus voor de hand dat Hannah Blom naar de Rietveldacademie zou gaan. "Maar ik was erg dwars. Ik ging geneeskunde studeren hoewel ik tijdens de lessen toch altijd zat te tekenen."

Amersfoort - Tien jaar werkte Hannah als arts, waarvan de laatste jaren als huisarts. In die tijd verzamelde ze tekenboekjes, en ze tekende de geboortekaartjes van haar kinderen zelf, stuk voor stuk. "Toen dacht ik niet daar mijn vak van te maken. Ik wil ten koste van alles financieel onafhankelijk blijven,"verteld Hannah.

Toen ze een burn-out kreeg ging ze als hobby steenhouwen en werken in brons maken. "Mijn hart lag toch bij de kunst en in besloot er in verder te gaan. Ze volgde wat kleine opleidingen en deed alsnog de Vrije Academie Beeldende Kunst, destijds in Driebergen gevestigd. "In het begin was ik parttime kunstenaar, ik combineerde het met de zorg voor mijn gezin. Maar nu ben ik al een jaar of zeven een professioneel bedrijf en fulltime op mijn eigen plek aan het werk."

Steenbeitels uit den boze nu Hannah met metaal werkt

In eerste instantie was Hannah een steenhouwer. "Je maakt dan een steen steeds kleiner, je breekt het als het ware af. Maar het bleek dat ik een bouwer ben. Ik ging daarom naar het ROC om te leren lassen. En dat past bij mij. Sinds ik met metaal werk raak ik geen steenbeitel meer aan. Het materiaal past zo bij mij. Je kunt er vrij mee spelen en dat is wat ik wil, als volwassenen blijven spelen. We zitten in de maatschappij al genoeg vast in een structuur. Kunst is voor mij een noodzakelijke vrijplaats zodat we als volwassenen kunnen blijven ademhalen. Met kunst maar ook met sport kun je je daaruit bevrijden. Twee stukken ijzer, een lasapparaat, je hoeft geen enkel ander materiaal toe te voegen. Alleen warmte en het smelt aan elkaar. Dat rode gloeiende ijzer, het water loopt me bijna in de mond. Het is net alsof je er mee schrijft," zegt ze gepassioneerd.

Als Hannah een werk maakt waarvan ze niet zo precies weet wat het wordt dan voelt ze zich het best. Het is haar spannendste werk. Als ze weet wat het is dan wordt het saai." In het dagelijks leven heb je schotjes, als kunstenaar haal ik die weg. Ontschotten noem ik dat, een dier kan dan bijvoorbeeld een gebouw zijn. Kinderen hebben geen schotjes. In je opleiding leer je veel en zelfs die dingen mogen van mij op zijn kop."

Hannah geeft nog wel af en toe lessen hedendaagse kunst en ze geeft af en toe cursussen in haar atelier. Lasles aan vrouwen bijvoorbeeld. "Mijn oudste vrouwelijke leerling was 73 en die heeft een lasapparaat gekocht. Het docentschap ligt me zeker, ik kan het ook. Maar mijn grootste kracht zit in het maken van werk."

Als volgende kunstenaar wil Hannah graag Suzanne Compaan voorstellen. Hannah kies voor Suzanne omdat ze divers werk maakt. Zo maakt ze mooie glasgravures bovenop een al prachtige foto. Maar Suzanne maakt ook bijzondere en vernieuwende sieraden die Hannah prachtig vindt.

12/12/2018
Hannah Blom, heilig schrijn huisje
Hannah Blom in Galerie bij de Boeken
Bron: De Ulftse Krant, 5 november 2018, p11

Galerie bij de Boeken sluit haar jaar af met een zeer voor de DRU Cultuurfabriek toepasselijke expositie. Tot 30 december is het werk van Hannah Blom te zien. Zij heeft een uitgesproken voorliefde voor metaal. Dat materiaal speelt in haar werk een grote rol.

De galerie is gevestigd in de voormalige Drufabriek. Juist in dit gebouw was eens het hart van de Acherhoekse ijzerindustrie gevestigd. Door haar ijzeren sculpturen krijgt de expositie voor velen een emotionele lading. Blom combineert in haar werk vele materialen, maar toch blijft het gebruik van ijzer een wezenlijk onderdeel. Zij last, voegt samen, knoopt en combineert haar werk en soms wordt ook textiel als materiaal toegevoegd. In principe is alles voor haar bruikbaar. Wel moet het inpasbaar zijn. Zij verzamelt afgedankte spullen, ze duidt ze als restmateriaal aan. Zij laat ons de schoonheid van het materiaal ontdekken, zoals dat bij vervormde en verroeste spijkers het geval is. Het gevonden materiaal vernietigt zij niet, maar door haar ingrijpen wordt er een nieuwe functie toegevoegd.

Als dochter van een architect ervoer zij al vroeg wat het betekent om in te grijpen, om te veranderen en ruimtes te beïnvloeden. Ook hoort daarbij het construeren. Als kind werd ze ingeschakeld voor de bouw van maquettes. Het spelen met materiaal blijft bij haar het uitgangspunt.

Het onaffe boeit haar. Je moet niet alles al willen invullen, maar juist veel overlaten aan de fantasie. Ze geeft de toeschouwer daartoe alle ruimte en wil de fantasie prikkelen. Het ontstaan van haar sculpturen is één grote ontdekkingstocht. Ze wordt vaak geïnspireerd door toevallige ontdekkingen, die zij buiten opdoet.

Een aangename verrassing vormt voor haar een afgebrand gebouw, waarvan nog de door roest aangetaste verwrongen ijzeren spanten overgebleven zijn. Voor haar vormt een dergelijke ontdekking een cadeautje. Er valt een boeiend lijnenspel en de niet vooraf te bedenken vormen te ontdekken. Juist bij zo iets is niets meer af. Alles moet nog ingevuld worden.

Ook het grafische aspect boeit haar daarbij. Grafische elementen komen in haar werk vaak voor. Lijnen verbinden metalen vlakken, die weer als accenten functioneren. Het is een voortdurend spel tussen de beide elementen.
Soms wordt haar beeld ondersteund door teksten. Vanuit haar atelier kijkt zij op een bos uit. Daar kan zij haar grafische beelden zoals grassprieten, bramenstruiken als onderbegroeiing, de omhoog torende bomen ontdekken. Met name bomen in een winterlandschap verstrekken de grafische inspiratie.
Tegelijkertijd komen chaos en harmonie bij een dergelijke bosschage samen. De uitwaaierende, chaotisch groeiende bramenstruiken worden in het gareel gehouden door de recht omhoog rijzende bomen.

Ook in haar werk spelen chaos en orde een rol. Die weet zij in haar sculptuur in evenwicht te brengen. Het metaal waardeert zij des te meer, als de roest toegeslagen en het ijzer in een prachtig verweerd bruin veranderd heeft. Om dat te bereiken legt zij ijzer een tijdje buiten. Van haar voltooide sculpturen behandelt zij de huid niet om juist te voorkomen, dat het effect van de door de natuur aangetaste oppervlakte teniet gedaan wordt.

11/05/2018